سيفا يك انجمن كوچك است، كه مدتي است در تفكر راه اندازي يك بستر توسعه وب و يكپارچه سازي فرآيندهاي نرم افزاري و همچنين تسريع فرآيند كسب و كار سازمان و موسسات رسمي و خصوصي مي باشد. از اين رو با شعار و رويكرد تفكر عميق روي نيازهاي مشتريان تشكيل شده است. براي رسيدن به اين هدف گام اصلي و اوليه خود را داشتن يك بستر وب كه بتواند نيازهاي مختلف مشتريان را پوشش دهد قرار داده است و از اين رو با تكنولوژي مختلفي در اين حوزه فعاليت داريم كه بتوانيم بهترين نتايج را از آنها كسب كنيم.

البته اين فعاليت مرتبا در حال پيگيري و شناسايي راه حل هاي جديدي است كه بروزتر و كاراتر باشند. اما از نكات قوت اين ديدگاه عدم سكون تفكرات و محدود سازي خودمان به يك تكنولوژي يا محصول خاص مي باشد كه ما را به يك بازبيني مكرر روي دورنماها و تكنولوژي هاي شناخته شده مان ترغيب مي كند. هر چند به دليل ماهيت مفهومي نرم افزار تنوع انتخاب ها و سير وسيعي از تكنولوژي ها را با خود به همراه داشته است؛ اما با هدف اصلي ما كه دست يافتن به يك چارچوب استاندارد و انعطاف پذير مي باشد چندان منافات ندارد. اين ديدگاه باعث شده است كه ما زمان خيلي زيادي را روي درك استانداردها و تكنولوژي هاي گوناگون صرف كنيم. ولي از آنجاييكه هدف اصلي خود را شناسايي و ارائه بهترين راه حل براي مشتريان خود مي دانيم از ممارست و فعاليت هر چه بيشتر در اين حوزه لذت مي بريم.

از زمان معرفي سيستم هاي كامپيوتري تا زمان حال، كه مفاهيم توسعه روزبروز در حال تغيير است؛ مفهوم ناب "متن باز" به عنوان يك فرهنگ اصيل هر روز در حال شكل گرفتن وسيع تر است. بعد از آشنايي ما با اين فرهنگ و اصول آن خوشحاليم كه ما نيز بتوانيم از پيروان اين فرهنگ محسوب شويم. براي همين ابتدا با زبان هاي برنامه نويسي متن باز جاوا و پي اچ پي و سيستم عامل هاي متن باز توزيع شده زير شاخه لينوكس و يونيكس شروع كرده ايم. البته با بيشتر شدن دانش ما در اين حوزه، ما را به يك حركت تكاملي تر براي سير پيروي ما از فرهنگ متن باز تشويق مي كند.

 از فوايد پيروي ما از اصول توسعه متن باز، همكاري و ارتباط مداوم با اشخاص ديگري است كه در اين حوزه فعاليت مي كنند كه باعث شده فرهنگ زيباي ارتباطات بين المللي را در ما تقويت كند. لذا فرهنگ متن باز شايد نويد رسيدن به يك جامعه واحد با تمام انسان هاي روي زمين باشد كه هركدام با تفكر و ايده هاي مختلف در اين حوزه فعاليت مي كنند، اما همگي اصل ارتباط و اصول اوليه اين فرهنگ را پذيرفته اند.

  • دسته: main-contents
  • بازدید: 8994