آموزش و مشاوره

آموزش به عنوان اصل اوليه سيستم هاي رايانه اي به كاربران قدرت استفاده كامل و صحيح از سيستم هاي كامپيوتري را مي دهد. سيفا پيش از هر چيز ديگر علاقمند به برگزاري جلسات آموزشي و مشاوره اي بوده كه به مشتريان خود اطمينان دهد كه با يك ارتباط مستقيم و فني مي توان به نقطه نظرهاي مشتركي رسيد.

برگزاري جلسات آموزشي يا معرفي محصول

برگزاري نشست هاي فني ارائه محصول، آموزش تكنولوژي ها و بخش هاي مختلف پروژه ها بصورت حضوري يا ملاقات هاي تصويري روي پروژه هاي وب

برگزاري هاي جلسات آموزشي

مشاوره هاي اطلاعاتي

مشاوره هاي اطلاعاتي

سيفا با فعاليت تحقيقاتي و مشاوره اي روي پروژه هاي مرتبط در حوزه هاي فناوري هاي رايانه اي و سيستم هاي هوشمند در انتخاب محصولات نرم افزاري و سخت افزاري مي تواند در كنار شما قرار گيرد.

تهيه مستندات آموزشي

يكي از راه حل هاي پايدار و مناسب سيفا براي آموزش صحيح كاربران سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري، ارائه مستندات آموزشي، اسلايدها يا ويدئوهاي تصويري مي باشد، كه بعد از تدارك ديدن سيستم ها به عنوان ابزارهاي مناسب در دسترس ذينفع هاي پروژه قرار خواهند گرفت.

مستندسازي و تحقيق