نصب وراه اندازي پرتال

اگر شما هم مثل من به مفهوم پرتال مي انديشيد، بعد از درك قابليت هاي فراوان و انعطاف پذير يك پرتال به اين نتيجه خواهيد رسيد كه پرتال تنها يك عبارت معمولي براي راه اندازي يك وب سايت نيست

پرتال مفهوم كلي براي بيان يك اتحاد بين تمامي فرآيندهاي سيستمي يك سازمان يا هر كسب و كاري مي باشد. لذا اين مفهوم بايد بتواند تمامي نيازهاي مطرح شده در نقشه راه كسب و كار يا فرآيندهاي يك سازمان را پشتيباني كند. بيش از هر چيز ديگري يك پرتال به يك چارچوب استاندارد براي اجراي سيستم نياز دارد. در ادامه مي توانيد ويژگي هاي پرتال هايي كه سيفا مي تواند براي شما اجرا كند آشنا شويد

يكپارچه سازي فرآيندهاي سازمان

اين فرايندها مي تواند شامل موارد زير باشد:

 • توليد زير ساخت اصلي براي توسعه پرتال
 • امكان اتصال با سيستم هاي قديمي سازمان
 • تعريف دورنماها براي پيش نيازهاي آينده سيستم
يكپارچه سازي فرايندهاي پرتال

توسعه پرتال روي تكنولوژي هاي متن باز

پرتال لايفري

پرتال هاي متن باز به عنوان زيرساخت اصلي تامين نيازهاي اوليه سازمان و همچنين ارائه راهكارهايي براي توليد و توسعه زيرسيستم ها مي توانند در توليد پرتال ها نقش اصلي را ايفا كنند كه سيفا قوي ترين و شناخته شده ترين روش ها را پيشنهاد مي كند:

 • توسعه پرتال روي بستر لايفري

 • پرتلت هاي سازگار با استاندارد JSR-168 يا JSR-286

 • اتصال پرتال به  تكنولوژي هاي ديگر مانند LDAP,SSO, Workflows,...

 • پيروي از چارچوب هاي برنامه نويسي جاوا

راه اندازي پرتال هاي چند مالكيتي

پرتال هاي سيفا به عنوان بستر نگهداري اطلاعات مي توانند ويژگي هاي زير را برآورده كنند:

 • امكان تعريف سلسله مراتب يا درخت نقش ها يا واحدهاي سازمان
 • تخصيص مجوزها و نقش هاي گروهي يا انفرادي
 • امكان اشتراك گذاري محتوا بصورت توزيع شده
 • قابليت همكاري بين اعضاي پرتال
ويژگي هاي كليدي پرتال