برنامه نویسي

در بخش هاي زير تكنولوژي هاي متن بازي كه قابليت توسعه و برنامه نويسي روي آنها براي سيفا وجود دارد اشاره شده اند.

توسعه و برنامه نويسي سيستم هاي مديريت محتوا متن باز

توليد كامپوننت ها، ماژول ها و پلاگين ها روي CMS هاي مانند:

  • Joomla
  • Drupal
  • WordPress

سورس جاوا

توسعه Java API ها و Java Portlet ها

برنامه نويسي جاوا

 سيفا با پيروي از استانداردهاي برنامه نويسي جاوا توان توسعه كتابخانه هاي مستقل يا پرتلت هاي قابل اجرا روي پرتال هاي جاوايي را دارد كه با استفاده از اين روش Business Process سازمان ها را طراحي و پياده سازي نماييم. البته براي توليد سيستم هاي جاوايي با پيروي از استانداردها و چارچوب هاي برنامه نويسي سعي مي شود نرم افزارهاي پايدار با قابليت نگهداري توسعه داده شود.

توسعه روي بسترهاي توليد كد توزيع شده

توسعه كد بصورت توزيع شده و امكان همكاري بصورت تيمي روي تكنولوژي هاي كدنويسي مانند Git، SVN و با استفاده از ابزارهاي كار تيمي

سورس كنترل

توسعه Java Wrapper ها براي استفاده روي سيستم هاي جاوايي

رپرهاي جاوايي

 با قابليت هاي انعطاف پذيري كه جاوا براي سيستم هاي Enterprise ايجاد كرده است امكان ارتباط با لايه هاي پايين تر نرم افزاري در سطح برنامه نويسي C++ اين امكان وجود دارد كه بتوان نرم افزارهاي Enterprise روي جاوا توسعه داد كه بتوانند لايه هاي سخت افزاري سيستم را نيز مديريت كنند كه براي اين منظور از تكنولوژي JNI براي كنترل Driver هاي دستگاه هاي گوناگون و يا صدور فراميني به سطوح سخت افزاري بهره برد.

توليد Java Applet ها براي كاربردهاي Smart Offline Processing

همانطور كه مي دانيد دنياي امروز، دنياي فناوري هاي نو روي هوشمند سازي فرآيند بر پايه هاي تكنولوژي هاي هوشمند مانند كارت هاي Smart يا كارت هاي RF و يا تكنولوژي هاي مشتق شده از آنها روي دستگاه هاي مختلف مي باشد. در اين بخش هم Java در كنار بخش هاي برنامه نويسي ديگر مانند C توانسته زيرساخت كاملي براي توسعه كسب و كارهاي مختلف روي بستر كارت و روش هاي هوشمند ارائه دهد. سيفا در اين بخش نيز كارهاي را دنبال كرده كه البته هنوز در ابتداي كار براي معرفي يك بستر يك يكپارچه مي باشد

سورس هاي جاوا